http://giadung247.com/vai-tro-cua-sach-doi-voi-nen-van-minh-nhan-loai_1335.html

VAI TRÒ CỦA SÁCH ĐỐI VỚI NỀN VĂN MINH NHÂN LOẠI 

Đó đây nhiều bạn hỏi về vai trò của sách trong đời sống; nhiều bài tập chứng minh “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt”; nhiều người thắc mắc về vai trò của sách trong xã hội, nhất là xã hội ngày nay… Nhìn chung đều chung quy vào vấn đề: Vai trò của sách đối với nền văn minh nhân loại. 

 

  1. Thế giới con người trải qua 3 nền văn minh:

    – Văn minh nông nghiệp: dựa vào tài nguyên thiên nhiên (tài nguyên thiên nhiên là tư liệu sản xuất). Người nông dân giữ vai trò quan trọng.
      – Văn minh công nghiệp (bắt đầu từ cuộc cách mạng KHKT lần thứ nhất): dựa vào sức mạnh kỹ thuật, máy móc, nguyên vật liệu (sắt, thép… là tư liệu sản xuất). Người công nhân giữ vai trò quan trọng trong xã hội.
      – Văn minh tri thức (xã hội thông tin): sản xuất ra thông tin và tiêu thụ thông tin, thông tin là sức mạnh, là một tài nguyên đặc biệt, thông tin là tư liệu sản xuất. Nhà khoa học giữ vai trò quan trọng. 

 

 

1950s photo of two boys reading outdoors

Mục đích xuất hiện của sách trong xã hội
Sách xuất hiện với vai trò là phương tiện nhận thức tối ưu. Sách là vật mang tin và là phương tiện thông tin quan trọng của con người. 

 

<child reading

 

Tri thức 

– là tất cả những hiểu biết, những kinh nghiệm mà con người đã tích lũy được. Tri thức là giá trị quan trọng nhất và quý giá nhất của con người vì đây là giá trị thật và bền vững (tri thức vẫn còn tồn tại ngay cả khi người sở hữu không còn tồn tại) đồng thời còn làm nảy sinh các giá trị mới, tri thức mới.
 – Tri thức làm thay đổi số phận, địa vị con người, giúp con người từ một sinh vật yếu đuối trở thành loài mạnh mẽ nhất, có khả năng thay đổi thế giới, sắp xếp lại trật tự thế giới. 

 

Giao lưu tri thức là hoạt động quan trọng nhất của con người

 -Nhu cầu thông tin, tri thức là nhu cầu mãnh liệt nhất của con người. Đó là một nhu cầu thường trực, là một khao khát của con người, bởi tri thức là giá trị quan trọng và quý giá. Sở hữu thông tin, tri thức là cơ sở để con người tồn tại và phát triển, thông tin tri thức còn là sức mạnh, là điều kiện để con người hoàn thiện.
          Bản chất của tri thức là:
– Khách quan: tồn tại bên ngoài con người
– Trừu tượng: không tồn tại dưới dạng vật chất nào cả
– Không vận động: không có khả năng di chuyển
– Không có công dụng: Bản thân tri thức là không có công dụng
– Vì con người luôn có nhu cầu tiếp cận, chiếm hữu tri thức nên luôn thực hiện hoạt động giao lưu tri thức. Tri thức là giá trị khách quan, tự bản thân con người không có nên phải chuyển hóa từ khách quan thành chủ quan, phải thông qua quá trình chiếm hữu tri thức (có thể lấy ví dụ chứng minh như trường hợp những đứa trẻ bị lạc trong rừng từ nhỏ, không có khả năng giao lưu tri thức). Khả năng nhận biết, chiếm hữu tri thức của con người giới hạn trong 5 giác quan. Giao lưu tri thức đảm bảo:
– Vật chất hóa tri thức.
– Chuyển giao
– Ứng dụng vào thực tiễn
 Vì tri thức trừu tượng nên phải vật chất hóa tri thức (bằng âm thanh, hình ảnh). Phải chuyển giao và tiếp nhận tri thức thì tri thức mới có thể vận động theo 2 chiều không gian và thời gian. Muốn tri thức có ích thì phải ứng dụng tri thức vào thực tiễn.
          Quá trình giao lưu thông tin, tri thức thực hiện thông qua 3 yếu tố:
– Nguồn tin: Chủ thể thông tin, nơi chuyển giao thông tin, tri thức
– Nơi nhận tin: Đối tượng thông tin, người tiếp nhận thông tin, tri thức
– Kênh tin: Phương tiện thông tin.
          Trong quá trình này có nhiều yếu tố cản trở, gọi là nhiễu thông tin. Nên con người tiến hành cải tiến phương tiện thông tin nhằm đảm bảo quá trình truyền tin, giao lưu thông tin thông suốt. Kết quả giao lưu thông tin, tri thức đảm bảo: chuyển giao và tiếp nhận đầy đủ, chính xác, kịp thời.
       

 

Sách vừa là sản phẩm vừa là động lực phát triển nền văn minh nhân loại

          Nơi nào nền văn minh phát triển đến một mức độ nhất định thì sách ra đời. Khi mà xã hội phát triển trình độ văn minh ở mức độ cao: có ngôn ngữ, có chữ viết, có lượng tri thức lớn, phong phú mà các phương tiện truyền tin khác như truyền khẩu, cử chỉ, hình vẽ… không còn đảm đương nổi chức năng truyền tải thông tin, thì sách ra đời.
          Sách vừa là sản phẩm của văn minh con người, vừa là động lực thúc đẩy nền văn minh nhân loại. Vì sách là nguồn lưu trữ tri thức, văn hóa của một quốc gia, dân tộc với số lượng lớn, chính xác và dễ khai thác nhất (lịch sử cho thấy khi một quốc gia xâm lược một quốc gia khác thì sách vở là đối tượng bị cướp bóc, phá hoại nhất…) Đồng thời, sách còn là cơ sở cho giao lưu văn hóa giữa các nền văn hóa. Sách lưu giữ 2 giá trị: vật chất: phản ảnh chất liệu, chữ viết, kỹ thuật ký tự của thời đại, của nền văn minh ấy; tinh thần: chính là nguồn tri thức. Sách có khả năng đảm bảo kế thừa thông tin, tri thức nên là động lực thúc đẩy văn minh con người.
          Sách vở bảo tồn chắc chắn nền văn minh quá khứ; phản ánh đầy đủ nền văn minh hiện tại; dự báo và chuẩn bị nền văn minh tương lai.

Advertisements
Link

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s